Zadnja stranica afiše za predstavu KLUB LJUBITELJA SMENE 8